Můj rozbor... jsem Blíženec, Pes, Moje životní číslo je 3 a můj šťastný rok je 2024... co se o sobě ještě dozvím?

2. listopadu 2008 v 16:15 | Monikka |  ♥Monikka2♥

Blíženci

Lidé narození ve znamení Blíženců jsou mnohostranně nadaní a své schopnosti umí využít jak v teorii, tak v praxi. Jsou to velmi inteligentní a bystří lidí, kteří mají zájem o všechno dění, a velmi rychle se orientují v každé situaci. Jsou přístupní všem novinkám, které se na světě objeví, a protože rychle rozpoznají jejich výhody, snaží se je uvádět do života ve prospěch všech. Velmi často ale narážejí na nepochopení konzervativnějších spoluobčanů. Jsou to společenští lidé a reprezentativní osobnosti, které svým vrozeným šarmem a elánem dovedou ostatní nadchnout a ovlivnit.


Vládcem znamení Blíženců je planeta Merkur, která svým svěřencům dává kromě řečnického espritu i spisovatelské vlohy, což ve spojení s neobyčejnou aktivitou vytváří předpoklady, aby tito lidé vynikli jako skvělí žurnalisté nebo originální pracovníci v oblasti reklamy; ale není oboru, ve kterém by nevynikli. Jejich vystupování, humor a lehkost, s jakou řeší problémy, z nich dělá v očích druhých lidí trochu povrchní jedince, ale je to velký omyl, protože těmto lidem je dáno do vínku bleskové soustřední, které jim zaručuje kvalitní výsledky. Navíc nemají v povaze okázale zdůrazňovat námahu, kterou na práci vynaložili.

Jeví se povrchní i těm, kteří se v životě dopachtili k určitému názoru a jeho neměnnost inzerují jako zásadovost své povahy, zatímco lidé ve znamení Blíženců nelpí na žádných dogmatech. V tom není lstivá přizpůsobivost, ale schopnost přiznat sobě i okolí omyl a přijmout za svůj názor ten, který u nich zvítězil svou logikou.

Pro tyto lidi je typický tvůrčí neklid a jejich mnohostrannost jim bývá často na překážku při volbě povolání a tak jim trvá déle než jiným, rozhodování o budoucí profesi.

V mládí mnozí z těchto lidí vystřídají více různých povolání, než se rozhodnou a zvolí to praví. U Blíženců ale žádná zkušenost nepřijde nazmar. Blíženci jsou lidí, kteří jsou kdekoli na světě a v kterékoli situaci jako doma. Mají snahu se stále pídit po zážitcích, které umějí zajímavě a poutavě sdělovat, ale nikdy z nich nebudou fanatici nějakých názorů, které by nutili druhým. Jsou to rození demokraté, s věčně mladým intelektem.
Slavné osobnosti ve znamení Blíženců: Edvard Beneš, Jiří Voskovec, Libuše Šafránková, Helena Růžičková, Björn Borg, Naomi Campbellová, Bob Dylan, Clint Eastwood, Paul Gaugin, Marilyn Monroeová, František Palacký, Alexandr Sergejevič Puškin, John F. Kennedy, Luděk Sobota, Královna Viktorie, Miki Volek, Richard Wagner, Jitka Zelenková,

Pes


  • Čínský název: GOU
  • Povaha: pracovitá
  • Šťastný den: pondělí
  • Šťastná čísla: 3, 5, 7
  • Síla: Jin - negativní

Charakteristika: Pes je uzavřený, bdělý, k neznámým a novým lidem vrcholně nedůvěřivý. Je krajně tvrdohlavý. Má sklon utápět se ve zcela nedůležitých věcech a drobnostech. Je tak trochu blázen, ale jeho dobrý čich a kritický duch ho chrání před nejhorším.

Povrchně pozorován, jeví se Pes chladnokrevným, ale tento dojem většinou klame. Je jenom velmi nejistý a bez ustání pochybuje o vlastních pocitech i pocitech ostatních. Přes tyto vady má Pes skutečně nejušlechtilejší vlastnosti lidské povahy. Je loajální, věrný, čestný, poctivý a vědom si svých povinností. Jako přítel je absolutně spolehlivý.

Ve společnosti se pohybuje a vyjadřuje většinou nemotorně, vypráví banality. Zřídka kdy se skutečně zalíbí, ale je inteligentní a pozorný posluchač, čímž získává oblibu přátel. Dělá vše pro druhé, svou obětavostí, která jde až do sebezapření a často se sám poškozuje na úkor druhých.

Pes nevisí na penězích, je pokorný a velkorysý, materiální výhody ho nezajímají a snadno se jich zříká ve prospěch druhých. Pes, ať si zvolí jakékoliv povolání, věnuje se mu s idealismem a veškerou svou energií. Také v lásce je Pes otevřený, silný a zejména čestný. Má s ní ale velké problémy.

Živly přírody ve znamení Psa:
Kov
1924, 1925, 1934, 1335, 1944, 1945, 1954, 1955, 1964, 1965, 1974, 1975, 1984, 1985, 1994, 1995, 2004, 2005, 2014, 2015
Voda
1926, 1927, 1936, 1937, 1946, 1947, 1956, 1957, 1966, 1967, 1976, 1977, 1986, 1987, 1996, 1997, 2006, 2007, 2016, 2017
Dřevo
1928, 1929, 1938, 1939, 1948, 1949, 1958, 1959, 1968, 1969, 1978, 1979, 1988, 1989, 1998, 1999, 2008, 2009, 2018, 2019
Oheň
1930, 1931, 1940, 1941, 1950, 1951, 1960, 1961, 1970, 1971, 1980, 1981, 1990, 1991, 2000, 2001, 2010, 2011, 2020, 2021
Země
1932, 1933, 1942, 1943, 1952, 1953, 1962, 1963, 1972, 1973, 1982, 1983, 1992, 1993, 2002, 2003, 2012, 2013, 2022, 2023
Pes v kovu Tento Pes je ušlechtilý, noblesní a hrdý. Oslňuje svým hrdým vystupováním, velice dbá na slušné vychování a dodržování správné etiky. Takový Pes působí až staromódně, působí dojmem, že pochází z nějakého dávného věku.
Pes ve vodě Pes ve Vodě má umocněny všechny pozitivní i negativní vlastnosti svého znamení. Tento Pes oplývá velkou hrdostí, na své okolí pohlíží svrchu a chová se jako někdo vyjímečný. Špatně rozlišuje, kdo to sním myslí dobře a kdo ho chce jenom využít.
Pes ve dřevě Takový Pes má v sobě disciplínu a věrnost. Bývá obvykle odměřený a méně komunikativní. Bývá daleko více kritický k chybám druhých. Je nejodvážnějším ze všech Psů, je to bojovník a dokáže podat pomocnou ruku.
Pes v ohni Pes pod vlivem Ohně je dobrosrdečný a značně důvěřivý. Tento Pes by se měl mít na pozoru, vždy se v jeho okolí ten, kdo bude chtít jeho laskavosti a srdečnosti zneužít. Na jeho bedra je tu a tam naložena cizí povinnost.
Pes v zemi Tento Pes bývá na jedné straně velmi intuitivní a má velkou schopnost přežití, ale na druhé straně více inklinuje k samotě, bývá velmi inteligentní a se všemi dokáže jednat tak, aby konali v jeho prospěch.
Slavné osobnosti ve znamení Psa: Claudia Schiffer, Elvis Presley, Matka Theresa, William Clinton, George W. Busg, Connie Chung, Andre Agassi, Sally Field, Candice Bergen, David Bowie, Cher, Madonna, Winston Churchill, Liza Minelli, Michael Jackson, Linda Ronstadt, Sophie Loren, Sade, Norman Schwarzkopf, Sylvester Stallone, Shelly Winters, Mariah Carey, Rodney Dangerfield

Vaše znamení: Blíženci

Období Blíženců - 14 - 21 let
, konec kvadrantu dětství, začínáme si plně uvědomovat svou sounáležitost s lidskou rasou a intenzivně pozorujeme v čem se ostatním lidem podobáme a v čem se odlišujeme.

Blíženec 21. 5. - 31. 5. - pod vlivem Jupitera - je chytrý, má rozvinutou intuici, vlohy pro umění, je nezištný. Nachází uspokojení v duchovním rozjímání.

Blíženec 1. 6. - 10. 6. - pod vlivem Marsu - je agresivní, ironický a neklidný, často bývá zavalen starostmi

Blíženec 11. 6. - 21. 6. - pod vlivem Slunce - je nezkrotný, ješitný, upovídaný, panovačný a podrážděný

Blíženec překypuje touhou komunikovat se všemi, všude a o všem, přímo se zahltit informacemi a kontakty všeho druhu. Informace je pro něj nejlákavější potravou, energetickým zdrojem, bez něhož si svou existenci prostě neumí představit. Z neuspořádaného těkání všemi směry však vyplývá také povrchnost a nesoustředěnost. Blíženci neznají hranice, neznají začátek ani konec - vždyť se pohybují mezi různými světy, besedují s nejrůznějšími osobnostmi, z nichž každá má svůj individuální přístup, svůj vlastní názor. Názor Blíženců je názorem tak všeobecným, natolik proměnlivým, jakoby ani žádný neměli - vždyť jejich podstata je stejně určitá a konkrétní jako podstata vzduchu, jako podstata průvanu, jehož směr se mění podle toho, jaké dveře se zrovna otevírají. Povrchnost, těkavý pohyb nad hladinou, nedovolující proniknout do hloubky je součástí blížencovi psychiky.
Vaše osudové číslo je 3

Značí, že člověk bude vyhledávat svoji cestu životem rozmanitými způsoby. Například jako herec, spisovatel, mluvčí, komik, právník, cestovní zástupce, nebo skladatel. Bude muset prodávat jakékoliv produkty a také dojem, který sám dělá. Tento člověk má představivost a tvořivé nadání pro umění, přestože tyto pravděpodobně budou skryté. Je optimistický a nadšený. Má rád lidi a lidé mají rádi jeho, protože je přátelský, zdvořilý a dobrý společník. Má schopnost dorozumívat se a inspirovat ostatní. Jeho rolí v životě je pozvednout ducha a inspirovat jeho okolí. Špatná stránka čísla 3 je povrchnost. Tento člověk nemá zaměření a je roztržitý, nebo je příliš lehkovážný. Musí se snažit vyhýbat se triviálním záležitostem, zejména klepům.

Vaše životní číslo je 3

Jupiter vládne číslu tři, dává lidem činorodou mysl, možnost seberealizace. Jsou buď tvořiví s bohatou představivostí, nebo vysoce inteligentní. Vždy se snaží být v kontaktu s jinými lidmi, spolupracovat s nimi, využívat své i jejich energie k tomu, aby probudil a oživil představivost všech kolem sebe. Jsou družní s osobním kouzlem a životní jiskrou. Potřebují komunikaci, milují podněty, které jim přináší živý rozhovor. Rádi se smějí, mají smysl pro humor a dovedou být vtipný. Bývají velmi kritičtí vůči problémům druhých. Snaží se vyhýbat samotě. Pokud mají produktivně pracovat potřebují se pohybovat z místa na místo a bez zábran se projevovat. Často se jim lépe pracuje pod vlivem stresu, z něhož čerpají nápady. Také se osvědčuje jejich spolupráce ve dvojici, kdy získávají podněty jeden od druhého. V jednotvárném prostředí ochabují a ztrácí elán.

Vaše číslo roku narození je: 5

Pětka je jedním ze tří vůdcovských čísel. Klíčovými slovy pětky jsou "svoboda" a "inspirace". Správný přístup ke svobodě neznamená zbavit se všech omezení, ale využít těchto omezení a ovládnout je. Pokud si mohou dělat (v rozumné míře) co chtějí, nikdy toho nezneužijí, ale nesnesou příliš velké nároky a žádné omezování. Jsou velmi vytrvalí a pokud je práce baví dokáží zastat dvojnásobek práce než kdokoli jiný. Nejsou rádi pozorování, hlavně členy rodiny, ale velmi rádi si vybírají povolání, kde určují pravidla a udávají směr, a pro svou neuvěřitelnou emocionální sílu a vytrvalost dokáží jít za svým cílem s úžasnou energií a vytrvalostí. Pokud účelně využijí přebytek energie, kterou v sobě mají mohou vyniknout v jakémkoli oboru.

Váš den narození označuje SÍLU

Člověk narozený desátého dne v měsíci se projevuje jako tichý, skromný, zakřiknutý, analytický, spolehlivý, charakterní. odpovědný a citlivý. Přitahuje hlavně lidi s citovými problémy, protože tito lidé cítí, že zde mohou nalézt pomocnou ruku. Je však potřeba si dát pozor na zneužívání jeho osoby..Může se dostavit vyčerpanost z přehnané odpovědnosti a nespavost. V primárním čísle jedna nacházíme velmi vysoké aspirace. Jednička zde představuje inspiraci, ctižádost, entuziasmus, sílu vůle, nezávislost, originalitu a odhodlání. Rozvoj těchto vlastností má velký význam, jinak se takoví lidé stanou sobeckými a egocentrickými. Na situace reagují nejdříve rozumově.

Osobní roční vibrace spjaté k roku 2008 je: 8

V období osobní roční vibrace čísla osm může člověk získat rovnováhu a klid a vytěžit z předcházejících zkušeností pochopení a sílu. Jeho úspěch závisí na tom, jak si vedl v celém dosavadním životě. Buď se dočká náležité odměny, nebo spravedlivé odplaty. Období činorodé a nezávislé. Při usměrněné energii konstruktivně, nevyvstanou před člověkem žádné omezení. Je zapotřebí trpělivosti, moudrost k udržení síly, která je v tomto období k dispozici, v rovnováze. Zdraví se zlepší, tělesná konstituce upevní, vyhlídky v povolání vyjasní, ve vztazích je možné dospět ke šťastné rovnováze. Jednat laskavě a poctivě, komunikovat s druhými co nejvíce a své moci využívat dobře.

Čísla v mřížce:

0 (3)
1 (6)
2 (9)
0 (2)
0 (5)
0 (8)
2 (1)
1 (4)
0 (7)


Chybějící dvojka v mřížce:

Lidé postrádající v datu narození dvojku mají potíž podívat se na problematiku ze dvou stran, vidí většinou jen svojí "pravdu". Spoléhají více na rozumovou stránku myšlení. Musí se učit vnímat a chápat svou intuici.

Chybějící trojka v mřížce:

Komu chybí trojka, mívá potíže s efektivním využíváním vlastní mentální energie. Lidé bez trojek se např. učí trochu jinak než lidé s trojkami. Mají spíše schopnost pro intuitivní sbírání informací, potřebují klid a nerozptylující prostředí. Nutnost přijímat informace zapojováním mentální energie může u nich vyvolat stres a neschopnost se cokoli naučit. Mohou mít problémy se soustředěností nebo chápáním abstraktních pojmů.

Chybějící pětka v mřížce:

Bez pětky většinou chybí vytrvalost k tomu, aby se započaté dílo dokončilo. Člověk rozdělá mnoho věcí najednou. Jakoby byly energie bez řádu. Je třeba se učit započaté aktivity dodělávat, mít realistické cíle, pracovat soustavněji, zapojovat do úsilí i vůli.

Chybějící sedmička v mřížce:

Sedmička je číslem empatie k druhým a proto její absence vyvolává větší soustředěnost na sebe sama. Lidé jsou více zaměřeni na vlastní obavy a pocity, mají potíž být se sebou sami. Nedaří se jim poznat vlastní hranice. Musí se učit rozhodnosti a vnímání potřeb druhých, zkušenostmi si vytyčovat své vlastní meze.

Chybějící osmička v mřížce:

Osmička je číslem logiky a intelektu, ale to neznamená, že když ji lidé nemají, jsou bez těchto vlastností. Bez osmičky jsou lidé více bezelstní, upřímnější a citlivější na svou osobu. Mívají silný hlas svědomí. Nechají se snadněji vyvést z rovnováhy, netouží po moci. Musí se učit především emocionální síle a vyrovnanosti v této oblasti.

Rovina vize (7,5,3) = 0::

Schopnost lidí vidět daleko dopředu a jít v životě za svými ideály. Tito lidé mají neuvěřitelnou emocionální sílu a odvahu. Neznají problémy s tím, co je přednější, proto u nich nikdy neexistují pochybnosti o tom jak jednat. Pro uměleckou tvorbu je tato rovina nesporným přínosem. Ve vztahu jsou nesmírně velkorysí a z tohoto důvodu je druzí tak často zneužívají.

Rovina senzitivity (2,5,8) = 0:

Tito lidé prožívají své city velmi hluboce a tím pádem jsou krajně zranitelní. Budují si kolem sebe obrannou hradbu, za níž by se mohli ukrýt. Jejich chování na veřejnosti se může projevovat různě: odměřeností, nedůtklivostí, agresivitou. A to všechno z jejich nedostatku sebedůvěry a pocitu, že jejich nitro je vystaveno napospas světu. Pokud vkládají své hluboké city do práce, dochází k pozitivnímu využiti jejich energie.

Slovní vyjadřování:


Lidé se dvěma jedničkami v mřížce nemají s vyjadřováním svých hlubších citů žádné potíže. Mají dokonce velkou potřebu o nich mluvit. Dokáží se podívat na situaci nebo problém z obou stránek. Tito lidé nejsou zpravidla tak tvrdohlaví, aby neviděli stanovisko druhého, ani tak hrdí, aby se nedokázali omluvit, když cítí, že byli v neprávu. Činy mohou být jasnější než slova, ale osoba se dvěma jedničkami potřebuje jak činy, tak slova. Asi to má co dělat s tím, že je pro ně tolik snadné dát najevo a sdělit druhému svou náklonnost, a tak jim připadá přirozené, aby se stejně choval i ten druhý. V lásce komunikují zcela bez zábran a vždycky se od nich dovíte, co se jim líbí a co jim vadí.

Zručnost a asertivita:


Čtyřka dodává mřížce stabilitu a vyvolává snahu po dokonalosti. Takový člověk nebude spokojený s tím, co dělá dokud to nebude přesně podle jeho představ. Tím občas trápí sebe i ostatní. Lidé se čtyřkami se raději projevují na fyzické úrovni a mnozí z nich jsou od přírody manuálně dovední, umějí zedničit, tesařit, vytvářet umělecká díla, provozovat hudbu, tanec i sporty. V oblasti svého zájmu dokáží být puntičkářští a pořádní, ale naprosto jim uniká, že v mnoha dalších oblastech života mají naprostý chaos. Čtyřka s sebou přináší ve větší či menší míře i nedostatek sebejistoty. Někdy to trvá celý život než se podaří tuto nejistotu překonat. Materiální zabezpečení je pro ně krajně důležité a rádi stojí oběma nohama pevně na zemi. Život je těší daleko víc, když se mohou pohybovat v rámci uspořádané struktury nebo zaběhnuté praxe. Rozháraný způsob života jim velmi snadno může přivodit nemoc. Jako milenci jsou vášniví a vroucí, a protože je čtyřka především fyzické číslo, vrhají se lidé se čtyřkou do milování aktivně a leckdy neúnavně.

Láska ke kráse, domovu a rodině:


Jediná šestka v mřížce obdařuje lidi hlubokou láskou k domovu a rodině a schopností ocenit krásu ve všech aspektech života. Pokud mají možnost tvořivě se vyjádřit, objeví v sobě opravdové umělecké nadání. Nejlíp se jim daří v harmonickém prostředí, mezi lidmi, kteří je milují a oceňují jejich snažení. Nesnášejí domácí prostředí, ve kterém chybí opravdová vřelost a na stresové situace reagují úzkostně. Šestka vytváří natolik hlubokou potřebu být součástí šťastné rodiny, že se někteří z těchto lidí nezastaví před ničím. Protože harmonie je pro tyhle lidi vrcholně důležitá, vybírají si ve sportu většinou ta odvětví, která zdůrazňují rovnováhu a krásu a v nichž mohou uvést do souladu mentální i fyzickou energii. Tito lidé mají často neuvěřitelnou paměť; i ti, kteří doznávají, že škole moc nedali, dovedou zahrnout nevídanou lavinou poznatků z oboru, který je zajímá. Jen zřídkakdy najdete osobu se šestkou, která by dávala přednost válce před mírem. V lásce je pro lidi s šestkou potřeba něhy tak veliká, že se mnohem častěji milují kvůli pocitu blízkosti a fyzického kontaktu, než pro akt samotný. Ne, že by sex nepotřebovali, potřebují ho, ale jejich potřeba něhy a tepla je silnější.

Analytické schopnosti:


Vícečetné devítky dávají člověku vysokou úroveň inteligence a také vysokou hladinu mentální energie, která postupně vzrůstá s každou další devítkou v tabulce. Tuto energii je třeba odvádět jak duševně, tak fyzicky, má-li zůstat zachována zdravá rovnováha. Někteří lidé s devítkami jsou velmi výbušní, ale u většiny vnější zdání klame. Lidé s devítkami rádi shromažďují vědomosti o všem, co je zajímá. Mají bystré analytické myšlení a jejich schopností třídění poznatků lze dobře využít na poli výzkumu, diagnostiky, při práci s počítači, v knihovnictví a ve všech důležitých profesích, které jsou založeny na shromažďování a třídění informací. Lidé s devítkou jsou také, jak se zdá, při výběru partnera znační idealisté, vidí ho spíš takového, jakého by ho chtěli mít, než aby ho dokázali přijmout takového, jaký skutečně je. Hledání pravdy se stává pro devítky celoživotním cílem a jde ruku v ruce se sebezkoumáním a potřebou zodpovědnosti. Lidé s devítkami se budou vždy dívat pod povrch věcí, protože nedojdou spokojenosti, dokud neobjeví pravdu.

Šťastný rok:


2024

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Pohádali jste se někdy s někým a pak vám toho bylo líto?

Ano
Ne
Stává se mi to pořád
Ani nepamatuju
Jo, a vždycky si začnu já

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama